"major landmark" — Słownik kolokacji angielskich

major landmark kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ważny punkt orientacyjny
  1. major przymiotnik + landmark rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The church is now a major landmark for people to visit.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo