BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"historical landmark" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): historyczny punkt orientacyjny
  1. historical przymiotnik + landmark rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The main building will continue to stand as a historical landmark.

powered by  eTutor logo