BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"historic landmark" — Słownik kolokacji angielskich

historic landmark kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): historyczny punkt orientacyjny
  1. historic przymiotnik + landmark rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The spring is an important historic landmark for several reasons.

powered by  eTutor logo