"Major attraction" — Słownik kolokacji angielskich

Major attraction kolokacja
Popularniejsza odmiana: major attraction
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Główna atrakcyjność
  1. major przymiotnik + attraction rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "And I think that's one of the major attractions we have."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo