"Large retailer" — Słownik kolokacji angielskich

Large retailer kolokacja
Popularniejsza odmiana: large retailer
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wielki detalista
  1. large przymiotnik + retailer rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The family does not use large retailers to market its product.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo