ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"large retailer" — Słownik kolokacji angielskich

large retailer kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wielki detalista
  1. large przymiotnik + retailer rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The family does not use large retailers to market its product.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo