"major retailer" — Słownik kolokacji angielskich

major retailer kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główny detalista
  1. major przymiotnik + retailer rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "Just having a couple of major retailers on board would be big enough to make a difference."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo