"Favorite Sport" — Słownik kolokacji angielskich

Favorite Sport kolokacja
Popularniejsza odmiana: favorite sport
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Ulubieniec Sport
  1. favorite przymiotnik + sport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It's one of his favorite sports because you don't have to move too much.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo