"favorite sport" — Słownik kolokacji angielskich

favorite sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sport ulubieńca
  1. favorite przymiotnik + sport rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It's one of his favorite sports because you don't have to move too much.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo