"Dull eye" — Słownik kolokacji angielskich

Dull eye kolokacja
Popularniejsza odmiana: dull eye
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Zmętniałe oko
  1. dull przymiotnik + eye rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    And if this is not clear enough for even your dull eyes, how were all these people killed?

    Podobne kolokacje: