"Difficult Choice" — Słownik kolokacji angielskich

Difficult Choice kolokacja
Popularniejsza odmiana: difficult choice
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Trudny Wybór
  1. difficult przymiotnik + choice rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    American military officials here say they face a difficult choice.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo