"Castle" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "Castle" po angielsku

rzeczownik
 1. zamek (budowla) [COUNTABLE]
  The castle can only be opened from the inside now. (Zamek można teraz otworzyć tylko od wewnątrz.)
  There are ruins of a royal castle in my city. (W moim mieście są ruiny królewskiego zamku.)
  link synonim: chateau
przymiotnik
 1. zamkowy
  There was no way of climbing the castle walls without any equipment. (Nie było możliwości wspięcia się na zamkowe mury bez żadnego sprzętu.)
  We were admiring the city from a castle tower. (Podziwialiśmy miasto z wieży zamkowej.)
czasownik
 1. poruszyć królem w roszadzie (w szachach)
rzeczownik
 1. pałac [COUNTABLE]
  In the middle of the city is the king's palace. (W środku miasta znajduje się królewski pałac.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. wieża (figura szachowa)
  I could have won your rook. (Mogłem ci zbić wieżę.)
  Like playing chess, it's better to lose the rook than the game. (Jak w szachach, lepiej stracić wieżę, niż przegrać partię.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo