"Beautiful Morning" — Słownik kolokacji angielskich

Beautiful Morning kolokacja
Popularniejsza odmiana: beautiful morning
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Piękny Poranek
  1. beautiful przymiotnik + morning rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    To top everything off, it was a beautiful morning in the early June.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo