"beautiful morning" — Słownik kolokacji angielskich

beautiful morning kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): piękny poranek
  1. beautiful przymiotnik + morning rzeczownik
    Silna kolokacja

    To top everything off, it was a beautiful morning in the early June.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo