"Beautiful Eye" — Słownik kolokacji angielskich

Beautiful Eye kolokacja
Popularniejsza odmiana: beautiful eye
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Piękne Oko
  1. beautiful przymiotnik + eye rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She gave him a clear look from her beautiful eyes.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo