"beautiful eye" — Słownik kolokacji angielskich

beautiful eye kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): piękne oko
  1. beautiful przymiotnik + eye rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She gave him a clear look from her beautiful eyes.

    Podobne kolokacje: