Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"-led" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "-led" po angielsku

-led

suffiks
 1. do tworzenia przymiotników (mający określoną cechę, która najmocniej wpływa lub powoduje coś)
czasownik
Formy nieregularne: led past tense, led past participle
 1. prowadzić (pokazywać komuś drogę) [przechodni/nieprzechodni]
  I followed her to see if she would lead me to you. (Śledziłem ją, żeby sprawdzić, czy doprowadzi mnie do ciebie.)
  Słowo "leadeth" jest archaiczną formą słowa "lead", spotykaną np. w Biblii.
 2. prowadzić, prowadzić z, wygrywać [przechodni/nieprzechodni]
  She was leading just for some time. (Ona prowadziła tylko przez pewien czas.)
 3. przewodzić (być najlepszym) [przechodni]
 4. kierować, prowadzić, przewodniczyć (np. na spotkaniu) [przechodni]
  Do you want to lead the staff meeting this week? (Czy chcesz przewodniczyć zebraniu personelu w tym tygodniu?)
  I think we've chosen the right person to lead the expedition. (Myślę, że wybraliśmy odpowiednią osobę do prowadzenia wyprawy.)
  I like to lead a conversation. (Lubię prowadzić rozmowę.)
  The teacher led a discussion about healthy lifestyle. (Nauczyciel poprowadził dyskusję na temat zdrowego stylu życia.)
 5. doprowadzać, powodować [przechodni]
  The brochure led me to believe that the price included home delivery. (Broszurka spowodowała, że uwierzyłam, że w cenę wliczony jest dowóz do domu.)
  His actions led to a disaster. (Jego działania doprowadziły do katastrofy.)
  Her promises lead me to believe her. (Jej obietnice powodują, że jej wierzę.)
 6. prowadzić, wieść (np. styl życia) [przechodni]
  He leads an interesting life. (On wiedzie interesujące życie.)
  After retiring he led a quiet life. (Po przejściu na emeryturę prowadził spokojne życie.)
  We hardly lead a life of luxury but we're not poor either. (Nie prowadzimy luksusowego życia, ale też nie jesteśmy biedni.)
  I would like to lead my life like you led yours. (Chciałbym prowadzić moje życie tak, jak ty prowadziłeś swoje.)
 7. wodzić [przechodni]
  She was leading me for a long time. (Ona mną wodziła przez długi czas.)
  She was leading me for months, only to say "no". (Ona wodziła mnie miesiącami, tylko po to aby powiedzieć "nie".)
 8. celować z wyprzedzeniem (do ruszającego się celu)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. prowadzenie (mierzone w minutach lub punktach, np. pięciopunktowe w grze, dwuminutowe w wyścigu) [tylko liczba pojedyncza]
  After 20 minutes of game he had a lead of 10 points. (Po 20 minutach gry miał dziesięciopunktowe prowadzenie.)
 2. postępowanie, które można naśladować, wyznaczanie trendów [tylko liczba pojedyncza]
  We'll go through the dance routine again - follow my lead. (Jeszcze raz powtórzmy taniec - rób to, co ja.)
  Follow my lead! (Podążajcie za mną!)
  We follow his lead in protecting the environment. (Postępujemy za jego przykładem, chroniąc środowisko.)
 3. trop, wskazówka (informacja, która może pomóc w rozwiązaniu problemu) [policzalny]
  A lead from an informer enabled the police to catch a few criminals. (Trop od informatora umożliwił policji złapanie kilku przestępców.)
  Give me a lead to solve this problem. (Daj mi wskazówkę do rozwiązania tego problemu.)
  Don't leave any lead. (Nie zostawcie żadnego tropu.)
 4. główna rola (w filmie, sztuce) [policzalny]
  Surprisingly, he got a lead in this film. (Zaskakująco, on dostał główną rolę w tym filmie.)
  He plays a lead role in this movie. (On gra główną rolę w tym filmie.)
  I got a lead in a school play! (Dostałem główną rolę w szkolnym przedstawieniu!)
 5. kabel  BrE [policzalny]
  She tripped over the television lead. (Ona potknęłą się o kabel od telewizora.)
  Circuit elements are electrically connected by a lead. (Elementy obwodu są połączone za pomocą kabla.)
 6. wist, wyjście kartą (w brydżu)
 7. skok gwintu termin techniczny
 8. lead (informacja, która może prowadzić do zamknięcia sprzedaży)
 9. lead (sprzedażowy), potencjalny klient
  You have to pick up our leads. (Musisz wyłapywać naszych potencjalnych klientów.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
Formy nieregularne: led past tense, led past participle
 1. prowadzić do, prowadzić gdzieś, prowadzić w jakieś miejsce (o ścieżce, drodze) [przechodni/nieprzechodni]
  These windows lead onto a wide shady terrace. (Te okna prowadzą na szeroki, zacieniony taras.)
  This road leads straight to the park. (Ta droga prowadzi prosto do parku.)
  These narrow steps lead to the kitchen. (Te wąskie ślady prowadzą do kuchni.)
  This path leads to an old hut. (Ta ścieżka prowadzi do starej chaty.)
  Where does this road lead to? (Dokąd prowadzi ta droga?)
  That road led us farther north. (Ta droga prowadziła nas dalej na północ.)
obrazek do "lead" po polsku
rzeczownik
 1. smycz
  Please keep your dog on a lead. (Proszę trzymać swojego psa na smyczy.)
  Kids often put the keys on a leash. (Dzieci często zakładają klucze na smycz.)
  Yesterday I saw a cat on a lead! (Wczoraj widziałem kota na smyczy!)
  I need a new lead for my dog. (Potrzebuję nową smycz dla mojego psa.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

obrazek do "lead" po polsku Plumbum (Lead)
rzeczownik
 1. ołów (pierwiastek) [niepoliczalny]
  Lead can be used to produce ammunition. (Ołów może być używany do produkcji amunicji.)
  It is obvious that lead is toxic to people and animals. (To oczywiste, że ołów jest toksyczny dla ludzi i zwierząt.)
 2. grafit (w ołówku)
  Jack is wondering how lead is put in a pencil. (Jack zastanawia się, jak grafit jest wkładany do ołówka.)
 3. ołów (o nabojach, np. napakować kogoś ołowiem)  AmE przestarzale

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. LED, dioda elektroluminescencyjna, dioda świecąca
  He had an LED light on his bike. (On miał światło LED na swoim rowerze.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. ledowy

"-led" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "-led" po polsku