BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"zone" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

zone rzeczownik

rzeczownik + zone
Kolokacji: 128
end zone • war zone • Twilight Zone • buffer zone • strike zone • comfort zone • combat zone • danger zone • occupation zone • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 38
1. end zone = strefa końcowa (w sporcie) end zone
2. war zone = strefa wojenna war zone
3. time zone = strefa czasowa time zone
  • But it is a time zone away in terms of security.
  • For the whole world, 40 such time zones are now in use.
  • During summer these states are in two different time zones.
  • These time zones have much greater effect than people think.
  • In that case the world could have been a single time zone.
  • There is just one time zone in China despite its great size.
  • There is no reason at all why a nation should have the same time zone.
  • Their flight had taken them into the next time zone.
  • That is why his story needs to be told in two time zones.
  • Although the country is 2,400 miles wide, China has only one official time zone.
5. buffer zone = strefa buforowa (np. pomiędzy dwiema armiami) buffer zone
6. strike zone = strefa strajku strike zone
7. comfort zone = strefa komfortu, strefa poczucia bezpieczeństwa comfort zone
9. danger zone = strefa niebezpieczeństwa, strefa zagrożenia danger zone
11. relegation zone = strefa przypisania relegation zone
12. security zone = strefa bezpieczeństwa security zone
13. Canal Zone = Strefa Kanału Panamskiego Canal Zone
14. battle zone = strefa działań bojowych battle zone
15. landing zone = strefa lądowania (np. śmigłowca) landing zone
16. enterprise zone = specjalna strefa ekonomiczna enterprise zone
17. transition zone = mezosfera (geosfera) transition zone
18. drop zone = rejon zrzutu drop zone
19. Partner Zone = Partner Strefa Partner Zone
20. trade zone = strefa handlowa trade zone
21. Panama Canal Zone = Kanał Panamski Strefa Panama Canal Zone
22. exclusion zone = strefa zamknięta exclusion zone
23. climate zone = strefa klimatyczna climate zone
24. conflict zone = strefa konfliktu conflict zone
25. euro zone = strefa euro euro zone
27. safety zone = wysepka (na ulicy) safety zone
28. development zone = specjalna strefa gospodarcza development zone
29. fault zone = strefa uskokowa fault zone
31. disaster zone = strefa katastrofy disaster zone
32. border zone = strefa graniczna border zone
33. earthquake zone = strefa sejsmiczna earthquake zone
35. North Zone = Północ Strefa North Zone
36. root zone = pierwotna strefa root zone
38. USDA zone = USDA strefa USDA zone
zone + rzeczownik
Kolokacji: 24
zone defense • Zone average • time zone identifier • zone file • zone coverage • ...
zone + czasownik
Kolokacji: 17
zone includes • zone extends • zone contains • zone covers • zone consists • ...
czasownik + zone
Kolokacji: 30
find in the zone • create a zone • enter the zone • establish a zone • get into the end zone • ...
przymiotnik + zone
Kolokacji: 169
economic zone • industrial zone • no-fly zone • temperate zone • free zone • dead zone • neutral zone • red zone • special zone • ...
przyimek + zone
Kolokacji: 22
out of the end zone • with zones • near the relegation zone • outside the zone • within the zone • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.