BUSINESS ENGLISH -50%.Z okazji Cyber Week roczny kurs już za PÓŁ CENY!SPRAWDŹ >>

"view" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

view rzeczownik

rzeczownik + view
Kolokacji: 97
Mountain View • ocean view • world view • page view • eye view • water view • view of the Manhattan skyline • side view • ...
view + rzeczownik
Kolokacji: 14
View All Result • VIEW EVENT • view point • view mirror • view screen • ...
view + czasownik
Kolokacji: 90
view changes • view makes • view shows • view comes • view holds • YouTube view counts • view reflects • view seems • view differs • ...
czasownik + view
Kolokacji: 182
hold views • view known • include views • express one's views • share one's views • block one's view • change one's view • ...
przymiotnik + view
Kolokacji: 602
different view • panoramic view • clear view • spectacular view • personal view • traditional view • sweeping view • religious view • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
3. public view = opinia publiczna public view
4. clear view = jasny pogląd clear view
5. spectacular view = widok wielkiego widowiska spectacular view
6. better view = lepszy widok better view
7. full view = pełna opinia full view
9. traditional view = tradycyjny widok traditional view
11. sweeping view = przeczesując widok sweeping view
13. stunning view = ogłuszając widok stunning view
  • A large window provided a stunning view of the ocean.
  • After a good night's sleep, we woke up the next morning to stunning views.
  • Once you got to the top, you have a stunning view and a choice.
  • But is a stunning view too much to ask?
  • Then there's a wonderful, wide run with stunning views over the valley.
  • Not only loved for its stunning views, it is also where people go to pray and leave their problems behind.
  • The office at the end of the hall had a stunning view of the city.
  • Even if you don't spend the night, stop by for the fresh food and stunning view from its dining terrace.
  • We turn to head back and - bang - there is one of the most stunning views you could imagine.
  • No talking, must concentrate on every step, ignoring stunning views.
14. broad view = szersze spojrzenie, tolerancyjne podejście, tolerancyjne poglądy broad view
15. dim view = ciemny widok dim view
16. plain view = pospolita opinia plain view
17. magnificent view = wspaniały widok magnificent view
18. negative view = ujemny widok negative view
19. liberal view = liberalny widok liberal view
20. unobstructed view = dobra widoczność unobstructed view
21. breathtaking view = zapierający dech w piersiach widok breathtaking view
22. scenic view = malowniczy widok scenic view
23. positive view = pozytywna ocena positive view
25. commanding view = mając widok na widok commanding view
26. splendid view = wspaniały widok splendid view
28. long view = długi widok long view
29. similar view = podobny widok similar view
30. excellent view = doskonały widok excellent view
32. narrow view = ciasne poglądy narrow view
33. best view = najlepsza opinia best view
34. strong view = zdecydowana opinia strong view
35. general view = ogólny pogląd general view
36. common view = wspólne stanowisko, wspólna opinia common view
37. wide view = szeroki widok wide view
39. wonderful view = piękny widok wonderful view
40. great view = wielki widok great view
41. fine view = świetny widok fine view
42. good view = piękny widok good view
43. expansive view = szeroki widok expansive view
44. new view = nowy widok new view
45. optimistic view = optymistyczne spojrzenie optimistic view
46. opposite view = przeciwna opinia opposite view
47. extreme view = skrajna opinia extreme view
48. pessimistic view = pesymistyczne spojrzenie pessimistic view
49. nice view = miły widok nice view
50. radical view = widok radykała radical view
51. popular view = powszechna opinia popular view
52. conventional view = konwencjonalny widok conventional view
53. lovely view = uroczy widok lovely view
54. divergent view = rozbieżny pogląd divergent view
55. philosophical view = filozoficzny widok philosophical view
56. modern view = współczesny widok modern view
57. distant view = daleki widok distant view
58. superb view = wspaniały widok superb view
59. current view = obecny pogląd current view
60. cynical view = cyniczny widok cynical view
61. realistic view = realistyczny widok realistic view
62. favorable view = korzystna opinia favorable view
63. rear view = widok z tyłu (o budynku) rear view
64. romantic view = widok romantyka romantic view
65. dominant view = widoczny widok dominant view
66. opposing view = przeciwstawiając widok opposing view
67. old view = stary widok old view
68. moderate view = umiarkowany widok moderate view
69. official view = oficjalne stanowisko official view
70. social view = społeczna opinia social view
71. balanced view = wyważone spojrzenie balanced view
72. long-term view = długoterminowy widok long-term view
73. American view = Amerykański widok American view
74. particular view = szczególna opinia particular view
75. Christian view = Chrześcijański widok Christian view
76. limited view = niewielki widok limited view
77. unique view = wyjątkowa opinia unique view
78. overall view = ogólna ocena overall view
79. comprehensive view = wszechstronna opinia comprehensive view
80. direct view = bezpośrednia opinia direct view
81. distorted view = wykrzywiony obraz distorted view
82. impressive view = imponujący widok impressive view
83. partial view = częściowy widok partial view
84. early view = wczesny widok early view
85. dramatic view = pełny dramatyzmu widok dramatic view
86. perfect view = doskonały widok perfect view
87. glorious view = cudowny widok glorious view
88. conflicting view = sprzeczna opinia conflicting view
89. controversial view = kontrowersyjny widok controversial view
90. contrary view = sprzeczny widok contrary view
91. extensive view = rozległy widok extensive view
92. historical view = historyczny widok historical view
93. incredible view = niesamowity widok incredible view
94. widespread view = rozpowszechniona opinia widespread view
95. skeptical view = sceptyczna opinia skeptical view
96. fantastic view = fantastyczny widok fantastic view
97. racist view = rasistowski widok racist view
98. progressive view = postępowy widok progressive view
99. private view = wernisaż, prapremiera private view
100. uninterrupted view = nieprzerwany widok uninterrupted view
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 132
przyimek + view
Kolokacji: 27
into view • of view • within view • from view • on view • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.