Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"stunning view" — Słownik kolokacji angielskich

stunning view kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ogłuszając widok
  1. stunning przymiotnik + view rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A large window provided a stunning view of the ocean.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo