"variety" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

variety rzeczownik

rzeczownik + variety
Kolokacji: 138
grape variety • variety of topics • variety of ways • variety of reasons • variety of settings • variety of sources • variety of formats • ...
variety + rzeczownik
Kolokacji: 16
variety show • variety store • Variety magazine • variety program • Variety format • ...
variety + czasownik
Kolokacji: 51
variety includes • variety makes • variety exists • Variety reports • Variety calls • ...
czasownik + variety
Kolokacji: 66
add variety • variety called • offer a variety • feature a variety • contain a variety • perform a variety • use a variety • ...
przymiotnik + variety
Kolokacji: 149
wide variety • great variety • rich variety • infinite variety • huge variety • different variety • large variety • new variety • ...
przyimek + variety
Kolokacji: 18
between varieties • through a variety • under a variety • from a variety • for a variety • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.