"variety" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

variety rzeczownik

rzeczownik + variety
Kolokacji: 138
grape variety • variety of topics • variety of ways • variety of reasons • variety of settings • variety of sources • variety of formats • ...
variety + rzeczownik
Kolokacji: 16
variety show • variety store • Variety magazine • variety program • Variety format • ...
variety + czasownik
Kolokacji: 51
variety includes • variety makes • variety exists • Variety reports • Variety calls • ...
czasownik + variety
Kolokacji: 66
add variety • variety called • offer a variety • feature a variety • contain a variety • perform a variety • use a variety • ...
przymiotnik + variety
Kolokacji: 149
wide variety • great variety • rich variety • infinite variety • huge variety • different variety • large variety • new variety • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 27
1. wide variety = wielki wybór wide variety
2. great variety = przeróżność great variety
3. rich variety = bogata różnorodność rich variety
4. infinite variety = niezliczona różnorodność infinite variety
5. huge variety = olbrzymia różnorodność huge variety
6. large variety = duża różnorodność large variety
8. new variety = nowa odmiana new variety
9. broad variety = ogromna różnorodność broad variety
10. local variety = lokalny rodzaj local variety
11. white variety = biała różnorodność white variety
12. common variety = pospolita odmiana common variety
13. red variety = czerwona różnorodność red variety
14. endless variety = niekończąca się różnorodność endless variety
15. vast variety = ogromna różnorodność vast variety
16. popular variety = popularna różnorodność popular variety
17. main variety = główna różnorodność main variety
18. bewildering variety = oszałamiająca różnorodność bewildering variety
19. enormous variety = ogromna różnorodność enormous variety
20. old variety = stara różnorodność old variety
21. algebraic variety = rozmaitość algebraiczna algebraic variety
22. traditional variety = tradycyjna różnorodność traditional variety
23. good variety = dobra różnorodność good variety
24. small variety = niewielka różnorodność small variety
25. amazing variety = zdumiewając różnorodność amazing variety
26. opaque variety = niejasny rodzaj opaque variety
27. flat variety = mieszkanie różnorodność flat variety
przyimek + variety
Kolokacji: 18
between varieties • through a variety • under a variety • from a variety • for a variety • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.