BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"variety called" — Słownik kolokacji angielskich

variety called kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): różnorodność zadzwoniła
  1. call czasownik + variety rzeczownik
    Silna kolokacja

    Any variety of resources may be called into play to solve a travel medical challenge.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo