BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"variety" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

variety rzeczownik

rzeczownik + variety
Kolokacji: 138
grape variety • variety of topics • variety of ways • variety of reasons • variety of settings • variety of sources • variety of formats • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 82
1. grape variety = szczep winorośli grape variety
3. variety of ways = różnorodność dróg variety of ways
4. variety of reasons = różnorodność powodów variety of reasons
5. variety of sources = różnorodność źródeł variety of sources
6. variety of factors = różnorodność czynników variety of factors
7. variety of genres = różnorodność gatunków variety of genres
9. variety of settings = różnorodność ustawienie variety of settings
10. variety of methods = różnorodność metod variety of methods
11. variety of techniques = różnorodność metod variety of techniques
12. variety of purposes = różnorodność celów variety of purposes
13. variety of styles = różnorodność stylów variety of styles
14. variety of activities = różnorodność działalności variety of activities
15. variety of subjects = różnorodność tematów variety of subjects
16. variety of plants = różnorodność roślin variety of plants
17. variety of materials = różnorodność materiałów variety of materials
18. variety of forms = różnorodność form variety of forms
19. variety of applications = różnorodność podań variety of applications
20. variety of habitats = różnorodność siedlisk variety of habitats
21. variety of shapes = różnorodność kształtów variety of shapes
22. variety of options = różnorodność opcji variety of options
24. variety of products = różnorodność produktów variety of products
25. variety of instruments = różnorodność instrumentów variety of instruments
26. variety of backgrounds = różnorodność teł variety of backgrounds
27. variety of fruits = różnorodność owoców variety of fruits
29. variety of issues = różnorodność kwestii variety of issues
30. variety of foods = różnorodność jedzeń variety of foods
31. variety of sports = różnorodność sportów variety of sports
32. variety of conditions = różnorodność warunków variety of conditions
33. variety of animals = różnorodność zwierząt variety of animals
34. variety of birds = różnorodność ptaków variety of birds
35. variety of sizes = różnorodność wielkości variety of sizes
36. variety of courses = różnorodność kursów variety of courses
37. variety of services = różnorodność usług variety of services
38. variety of species = różnorodność gatunku variety of species
39. variety of organizations = różnorodność organizacji variety of organizations
40. variety of media = różnorodność środków przekazu variety of media
41. variety of roles = różnorodność ról variety of roles
42. variety of types = rodzaj typów variety of types
43. variety of names = różnorodność imion variety of names
44. variety of fish = różnorodność ryby variety of fish
45. variety of fields = różnorodność pól variety of fields
46. variety of trees = różnorodność drzew variety of trees
47. variety of functions = różnorodność funkcji variety of functions
48. variety of locations = różnorodność lokalizacji variety of locations
49. variety of tasks = różnorodność zadań variety of tasks
50. variety of programs = różnorodność programów variety of programs
51. variety of events = różnorodność wydarzeń variety of events
52. variety of jobs = różnorodność prac variety of jobs
53. variety of music = różnorodność muzyki variety of music
54. variety of positions = różnorodność pozycji variety of positions
56. variety of weapons = różnorodność broni variety of weapons
57. variety of things = różnorodność rzeczy variety of things
58. variety of artists = różnorodność artystów variety of artists
59. variety of areas = różnorodność obszarów variety of areas
60. variety of projects = różnorodność projektów variety of projects
61. variety of problems = różnorodność problemów variety of problems
62. variety of items = różnorodność rzeczy variety of items
63. variety of goods = różnorodność dóbr variety of goods
64. variety of disciplines = różnorodność dyscyplin variety of disciplines
65. Daily Variety = Codzienna Różnorodność Daily Variety
66. variety of groups = różnorodność grup variety of groups
67. variety of people = różnorodność ludzi variety of people
68. variety of wildlife = różnorodność fauny i flory variety of wildlife
69. variety of situations = różnorodność sytuacji variety of situations
70. variety of clubs = różnorodność klubów variety of clubs
71. variety of approaches = różnorodność podejść variety of approaches
72. variety of uses = różnorodność wykorzystań variety of uses
73. variety of dishes = różnorodność potraw variety of dishes
74. variety of causes = różnorodność powodów variety of causes
75. variety of industries = różnorodność przemysłów variety of industries
76. variety of life = różnorodność życia variety of life
77. variety of effects = różnorodność efektów variety of effects
78. variety of systems = różnorodność systemów variety of systems
79. variety of tools = różnorodność narzędzi variety of tools
80. variety of devices = różnorodność urządzeń variety of devices
81. wine grape variety = odmiana winogrona winna wine grape variety
82. variety of characters = różnorodność charakterów variety of characters
variety + rzeczownik
Kolokacji: 16
variety show • variety store • Variety magazine • variety program • Variety format • ...
variety + czasownik
Kolokacji: 51
variety includes • variety makes • variety exists • Variety reports • Variety calls • ...
czasownik + variety
Kolokacji: 66
add variety • variety called • offer a variety • feature a variety • contain a variety • perform a variety • use a variety • ...
przymiotnik + variety
Kolokacji: 149
wide variety • great variety • rich variety • infinite variety • huge variety • different variety • large variety • new variety • ...
przyimek + variety
Kolokacji: 18
between varieties • through a variety • under a variety • from a variety • for a variety • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.