"feature a variety" — Słownik kolokacji angielskich

feature a variety kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zamieść różnorodność
  1. feature czasownik + variety rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The game features a variety of backgrounds against which the fighting takes place.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo