"variety" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

variety rzeczownik

rzeczownik + variety
Kolokacji: 138
grape variety • variety of topics • variety of ways • variety of reasons • variety of settings • variety of sources • variety of formats • ...
variety + rzeczownik
Kolokacji: 16
variety show • variety store • Variety magazine • variety program • Variety format • ...
variety + czasownik
Kolokacji: 51
variety includes • variety makes • variety exists • Variety reports • Variety calls • ...
czasownik + variety
Kolokacji: 66
add variety • variety called • offer a variety • feature a variety • contain a variety • perform a variety • use a variety • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 31
1. add variety = urozmaicaj add variety
2. variety called = różnorodność zadzwoniła variety called
3. offer a variety = zaoferuj różnorodność offer a variety
4. feature a variety = zamieść różnorodność feature a variety
6. perform a variety = wykonaj różnorodność perform a variety
10. provide a variety = dostarcz różnorodność provide a variety
11. cover a variety = przykryj różnorodność cover a variety
12. treat a variety = potraktuj różnorodność treat a variety
13. sell a variety = zaprzedaj różnorodność sell a variety
14. serve a variety = obsłuż różnorodność serve a variety
16. create a variety = stwórz różnorodność create a variety
17. hold a variety = utrzymaj różnorodność hold a variety
18. support a variety = poprzyj rodzaj support a variety
19. play a variety = zagraj różnorodność play a variety
20. take a variety = wymagaj rodzaju take a variety
21. show a variety = ukaż rodzaj show a variety
22. represent a variety = przedstaw rodzaj represent a variety
23. make a variety = marki różnorodność make a variety
24. give a variety = daj różnorodność give a variety
25. see a variety = zobacz różnorodność see a variety
26. variety is found = różnorodność zostanie znaleziona variety is found
27. know for one's variety = wiedzieć dla czyjś różnorodność know for one's variety
28. consider a variety = rozważ rodzaj consider a variety
29. eat a variety = zjedz różnorodność eat a variety
30. carry a variety = nieś różnorodność carry a variety
przymiotnik + variety
Kolokacji: 149
wide variety • great variety • rich variety • infinite variety • huge variety • different variety • large variety • new variety • ...
przyimek + variety
Kolokacji: 18
between varieties • through a variety • under a variety • from a variety • for a variety • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.