BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"rich variety" — Słownik kolokacji angielskich

rich variety kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bogata różnorodność
  1. rich przymiotnik + variety rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    However, the park supports a rich variety of plant and animal life.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo