ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"tool" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

tool rzeczownik

rzeczownik + tool
Kolokacji: 165
marketing tool • power tool • stone tool • machine tool • software tool • hand tool • research tool • management tool • ...
tool + rzeczownik
Kolokacji: 31
tool kit • tool box • tool shed • tool belt • Pill Identification Tool Food • ...
tool + czasownik
Kolokacji: 37
tool provides • tool linking • tool helps • tool finds • tool includes • tool uses • tool makes • tool allows • ...
czasownik + tool
Kolokacji: 73
use tools • develop tools • provide tools • tool needed • include tools • make tools • create tools • find tools • contain Multimedia Tools • ...
przymiotnik + tool
Kolokacji: 246
Interactive tool • new tool • powerful tool • important tool • effective tool • valuable tool • diagnostic tool • basic tool • simple tool • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 50
  • This interactive tool will tell you your level of risk.
  • Use our interactive tool to search for an available company name and trade mark.
  • Use our interactive tool to find out the records you must keep as a business.
  • Use our interactive tools to help you take on a new employee.
  • Use our interactive tool to work out which forms of insurance you should have for your business.
  • An interactive tool to estimate the future cost of higher education.
  • Use our interactive tool to identify where you can save money by going green.
  • Use this interactive tool to find out when you are most fertile.
  • Use our interactive tool to check if a website will help you.
  • Use our interactive tool to create a written statement of employment.
2. new tool = nowe narzędzie new tool
3. powerful tool = potężne narzędzie powerful tool
4. important tool = ważne narzędzie important tool
5. effective tool = skuteczne narzędzie effective tool
6. valuable tool = cenne narzędzie valuable tool
7. diagnostic tool = urządzenie diagnostyczne diagnostic tool
8. basic tool = podstawowe narzędzie basic tool
9. simple tool = proste narzędzie simple tool
10. educational tool = dydaktyczne narzędzie educational tool
11. essential tool = element niezbędnego wyposażenia essential tool
12. special tool = specjalne narzędzie special tool
13. available tool = dostępne narzędzie available tool
14. political tool = polityczne narzędzie political tool
15. necessary tool = niezbędne narzędzie necessary tool
16. useful online tool = przydatne narzędzie on-line useful online tool
17. best tool = najlepsze narzędzie best tool
18. free tool = wolne narzędzie free tool
19. main tool = główne narzędzie main tool
20. small tool = małe narzędzie small tool
21. analytical tool = analityczne narzędzie analytical tool
22. only tool = jedyne narzędzie only tool
23. excellent tool = znakomite narzędzie excellent tool
24. primary tool = podstawowe narzędzie primary tool
25. good tool = dobre narzędzie good tool
26. financial tool = finansowe narzędzie financial tool
27. great tool = wielkie narzędzie great tool
28. common tool = zwykłe narzędzie common tool
29. different tool = inne narzędzie different tool
30. promotional tool = promocyjne narzędzie promotional tool
31. proper tool = dobrze wychowane narzędzie proper tool
32. traditional tool = tradycjonalistyczne narzędzie traditional tool
33. better tool = lepsze narzędzie better tool
34. practical tool = sprawne manualnie narzędzie practical tool
35. sharp tool = ostre narzędzie sharp tool
36. additional tool = dodatkowe narzędzie additional tool
37. similar tool = podobne narzędzie similar tool
38. sophisticated tool = wyrafinowane narzędzie sophisticated tool
39. mathematical tool = narzędzie matematyczne mathematical tool
40. invaluable tool = nieocenione narzędzie invaluable tool
41. popular tool = popularne narzędzie popular tool
42. key tool = kluczowe narzędzie key tool
43. standard tool = standardowe narzędzie standard tool
44. old tool = stare narzędzie old tool
45. modern tool = nowoczesne narzędzie modern tool
46. investigative tool = dociekliwe narzędzie investigative tool
47. vital tool = pełne życia narzędzie vital tool
48. agricultural tool = rolne narzędzie agricultural tool
49. surgical tool = chirurgiczne narzędzie surgical tool
50. major tool = główne narzędzie major tool
przyimek + tool
Kolokacji: 16
of tools • with tools • for tools • to tools • on tools • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.