"effective tool" — Słownik kolokacji angielskich

effective tool kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skuteczne narzędzie
  1. effective przymiotnik + tool rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "But it's been a very effective tool to get attention and move product."

    Podobne kolokacje: