ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"key tool" — Słownik kolokacji angielskich

key tool kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kluczowe narzędzie
  1. key przymiotnik + tool rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Find out how Benefits.gov can be a key tool in helping you help others.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo