"important tool" — Słownik kolokacji angielskich

important tool kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ważne narzędzie
  1. important przymiotnik + tool rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Your business plan is another important tool in the implementation process.

    Podobne kolokacje: