"tool" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

tool rzeczownik

rzeczownik + tool
Kolokacji: 165
marketing tool • power tool • stone tool • machine tool • software tool • hand tool • research tool • management tool • ...
tool + rzeczownik
Kolokacji: 31
tool kit • tool box • tool shed • tool belt • Pill Identification Tool Food • ...
tool + czasownik
Kolokacji: 37
tool provides • tool linking • tool helps • tool finds • tool includes • tool uses • tool makes • tool allows • ...
czasownik + tool
Kolokacji: 73
use tools • develop tools • provide tools • tool needed • include tools • make tools • create tools • find tools • contain Multimedia Tools • ...
przymiotnik + tool
Kolokacji: 246
Interactive tool • new tool • powerful tool • important tool • effective tool • valuable tool • diagnostic tool • basic tool • simple tool • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 50
(1) Interactive, crime-fighting
Kolokacji: 2
(9) simple, mere, user-friendly
Kolokacji: 3
1. special tool = specjalne narzędzie special tool
2. specific tool = konkretne narzędzie specific tool
3. fine tool = wytworne narzędzie fine tool
4. specialized tool = specjalizować się narzędzie specialized tool
5. particular tool = szczególne narzędzie particular tool
6. limited tool = ograniczone narzędzie limited tool
7. precise tool = skrupulatne narzędzie precise tool
8. general-purpose tool = uniwersalne narzędzie general-purpose tool
(14) best, better
Kolokacji: 2
(18) only, single, unique
Kolokacji: 3
(25) traditional, conventional
Kolokacji: 2
(29) sophisticated, high-tech
Kolokacji: 2
(30) similar, standardized
Kolokacji: 2
(32) standard, related, linguistic
Kolokacji: 3
(34) investigative, prying
Kolokacji: 2
(35) legal, legitimate, valid
Kolokacji: 3
(38) social, creative, genetic
Kolokacji: 3
(40) favorite, preferred, favored
Kolokacji: 3
(41) primitive, early
Kolokacji: 2
(44) sincere, reliable, certain
Kolokacji: 3
(46) versatile, delicate
Kolokacji: 2
(47) wooden, ingenious
Kolokacji: 2
(48) conceptual, ideological
Kolokacji: 2
(49) crude, blunt
Kolokacji: 2
(50) industrial, state-of-the-art
Kolokacji: 2
(51) collaborative, flexible
Kolokacji: 2
(52) predictive, formidable
Kolokacji: 2
(53) administrative, organizational
Kolokacji: 2
(54) theoretical, experimental
Kolokacji: 2
(55) electric, electrical
Kolokacji: 2
(56) pneumatic, hydraulic
Kolokacji: 2
(57) forensic, rhetorical
Kolokacji: 2
(58) Neolithic, Paleolithic
Kolokacji: 2
(59) regulatory, willing
Kolokacji: 2
(61) American-made, successful
Kolokacji: 2
(62) competitive, capitalist
Kolokacji: 2
(63) genomic
Kolokacji: 1
przyimek + tool
Kolokacji: 16
of tools • with tools • for tools • to tools • on tools • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.