BUSINESS ENGLISH -50%.Z okazji Cyber Week roczny kurs już za PÓŁ CENY!SPRAWDŹ >>

"speak" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

speak czasownik

speak + rzeczownik
Kolokacji: 7
opportunity to speak • ability to speak • chance to speak • mouth to speak • right to speak • ...
czasownik + speak
Kolokacji: 68
begin speaking • stop speaking • start speaking • refuse to speak • decline to speak • invited to speak • learn to speak • finish speaking • ...
speak + przyimek
Kolokacji: 67
speak to • speak with • speak about • speak out • speak up • speak through • ...
speak + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 413
generally speak • speak softly • speak directly • strictly speak • speak quietly • speak publicly • speak slowly • speak aloud • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
  • You will speak to me softly and answer my questions.
  • He did not need to speak so softly, of course.
  • She did not seem to be able to speak softly.
  • He put his hand over the phone and spoke softly to someone else.
  • Her face was turned away from him and she spoke softly.
  • He spoke to her softly, with the same look in his eyes.
  • He spoke softly as if she were in the blue room with him.
  • She came down to where I stood and spoke softly.
  • He looked into her eyes and spoke softly so that no one would hear.
  • He spoke softly to the black workers sitting near him.
4. strictly speak = surowo mów strictly speak
8. speak aloud = mów głośno speak aloud
10. widely spoken = powszechnie mówiony widely spoken
16. broadly speak = zasadniczo mów broadly speak
21. speak calmly = mów spokojnie speak calmly
24. speak personally = mów we własnym imieniu speak personally
28. speak truly = mów naprawdę speak truly
29. speak gently = mów łagodnie speak gently
33. speak alone = mów w pojedynkę speak alone
34. speak later = mów później speak later
35. speak ill = źle mów speak ill
37. speak plainly = mów najwyraźniej speak plainly
38. spoken mainly = mówiony głównie spoken mainly
39. most spoken = najbardziej mówiony most spoken
40. speak further = mów dalej speak further
41. speak carefully = mów ostrożnie speak carefully
43. roughly speak = z grubsza mów roughly speak
46. commonly spoken = powszechnie mówiony commonly spoken
51. speak simply = mów prosto speak simply
54. metaphorically speak = metaforycznie mówić metaphorically speak
55. speak highly = wyrażaj się pochlebnie speak highly
56. spoken before = mówiony wcześniej spoken before
57. practically speak = praktycznie mów practically speak
59. speak low = mówić niski speak low
60. speak immediately = mów natychmiast speak immediately
61. speak anonymously = mów anonimowo speak anonymously
62. speak suddenly = mów nagle speak suddenly
63. speak firmly = mów stanowczo speak firmly
64. speak french = mówić french speak french
68. speak bluntly = nie owijaj w bawełnę speak bluntly
71. speak earnestly = mów poważnie speak earnestly
72. speak fast = mów szybko speak fast
73. speak normally = mów zwykle speak normally
76. speak twice = mów dwa razy speak twice
78. relatively speak = stosunkowo mów relatively speak
80. figuratively speak = w przenośni mówić figuratively speak
81. speak kindly = wyrażaj się z życzliwością speak kindly
83. speak seriously = mów poważnie speak seriously
85. speak honestly = mów szczerze speak honestly
86. technically speak = technicznie mów technically speak
87. speak proudly = mów dumnie speak proudly
91. speak specifically = mów specjalnie speak specifically
92. speak soothingly = mów uspokajająco speak soothingly
94. speak shortly = mów wkrótce speak shortly
95. speak little = mów mało speak little
97. hypothetically speak = hipotetycznie mówić hypothetically speak
98. speak true = mów szczerze speak true
99. speak deliberately = mów rozmyślnie speak deliberately
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 104

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.