"speak together" — Słownik kolokacji angielskich

speak together kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mów razem
  1. speak czasownik + together przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    The people at the next table were speaking together in a foreign language.

powered by  eTutor logo