"spoken together" — Słownik kolokacji angielskich

spoken together kolokacja
Popularniejsza odmiana: speak together
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mówiony razem
  1. speak czasownik + together przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    The people at the next table were speaking together in a foreign language.

powered by  eTutor logo