"soft" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

soft przymiotnik

soft + rzeczownik
Kolokacji: 507
soft drink • soft voice • soft spot • soft light • soft tissue • soft money • soft sound • soft tone • soft landing • soft glow • soft touch • ...
czasownik + soft
Kolokacji: 9
go soft • feel soft • look soft • grow soft • turn soft • ...
przysłówek + soft
Kolokacji: 22
relatively soft • slightly softer • surprisingly soft • somewhat softer • extremely soft • ...
soft + przyimek
Kolokacji: 13
soft on • soft with • soft in • soft of • soft to • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.