"soft brush" — Słownik kolokacji angielskich

soft brush kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): miękka szczotka
  1. soft przymiotnik + brush rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Sometimes he would run a soft brush over the colt's back.

    Podobne kolokacje: