"thick brush" — Słownik kolokacji angielskich

thick brush kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gruba szczotka
  1. thick przymiotnik + brush rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It uses small trails through thick brush in the forest.

    Podobne kolokacje: