"soft accent" — Słownik kolokacji angielskich

soft accent kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): miękki akcent
  1. soft przymiotnik + accent rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She had a distinctly upscale accent, soft but clear as a bell.

    Podobne kolokacje: