PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"slight" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

slight przymiotnik

slight + rzeczownik
Kolokacji: 509
slight change • slight smile • slight difference • slight increase • slight idea • slight hint • slight movement • slight variation • slight bit • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 81
1. slight change = nieznaczna zmiana slight change
2. slight smile = niewielki uśmiech slight smile
4. slight increase = niewielki wzrost slight increase
5. slight idea = niewielki pomysł slight idea
6. slight movement = niewielki ruch slight movement
7. slight hint = lekka aluzja slight hint
9. slight bit = niewielki kawałek slight bit
10. slight chance = lekka szansa slight chance
11. slight sound = niewielki dźwięk slight sound
12. slight edge = niewielki brzeg slight edge
13. slight rise = niewielki wzrost slight rise
14. slight breeze = słaby podmuch wiatru slight breeze
15. slight sign = lekki znak slight sign
16. slight trace = niewielki ślad slight trace
17. slight bow = niewielki ukłon slight bow
18. slight nod = niewielkie kiwnięcie głową slight nod
19. slight improvement = niewielka poprawa slight improvement
20. slight man = drobny człowiek slight man
21. slight pause = krótka pauza slight pause
22. slight modification = niewielka zmiana slight modification
23. slight advantage = drobna zaleta slight advantage
24. slight doubt = drobna wątpliwość slight doubt
25. slight interest = drobny interes slight interest
26. slight hesitation = lekkie wahanie slight hesitation
27. slight frown = lekkie zmarszczenie brwi slight frown
28. slight angle = niewielki punkt widzenia slight angle
29. slight touch = niewielkie dotknięcie slight touch
30. slight decline = niewielki spadek slight decline
31. slight noise = niewielki hałas slight noise
32. slight accent = lekki akcent slight accent
33. slight figure = drobna liczba slight figure
34. slight provocation = lekka prowokacja slight provocation
35. slight pressure = drobne ciśnienie slight pressure
36. slight delay = niewielkie opóźnienie slight delay
37. slight shift = niewielka zmiana slight shift
38. slight attention = niewielka uwaga slight attention
39. slight degree = błahy stopień slight degree
40. slight risk = niewielkie ryzyko slight risk
41. slight tremor = niewielkie drżenie slight tremor
42. slight motion = niewielki ruch slight motion
43. slight decrease = niewielki spadek slight decrease
44. slight resemblance = drobne podobieństwo slight resemblance
45. slight alteration = niewielka przebudowa slight alteration
46. slight drop = niewielki spadek slight drop
47. slight damage = nieznaczna szkoda slight damage
48. slight curve = drobna krzywa slight curve
49. slight majority = niewielka większość slight majority
51. slight problem = lekki problem slight problem
52. slight incline = niewielka pochyłość slight incline
53. slight lead = lekka wskazówka slight lead
54. slight gesture = niewielki gest slight gesture
55. slight adjustment = niewielkie wyregulowanie slight adjustment
56. slight inclination = drobna skłonność slight inclination
57. slight slope = niewielki stok slight slope
58. slight effect = niewielki efekt slight effect
  • Once more the name failed to produce the slightest effect on her.
  • The elements of system have slight effect on each other until they reach a threshold.
  • "And none of your arguments had the slightest effect on him."
  • It was a slight effect, a small shifting of perception.
  • The tablets didn't seem to have had even the slightest effect.
  • Nothing that I could say had the slightest effect on him.
  • Nothing but an ocean current has the slightest effect on its movement.
  • Even this failed to have the slightest effect on her.
  • In truth, such a law will probably have no more than a slight effect on public safety.
  • He thrust with all his might, without the slightest effect.
59. slight possibility = niewielka możliwość slight possibility
60. slight twist = niewielki skręt slight twist
61. slight loss = niewielka strata slight loss
62. slight bulge = drobne wybrzuszenie slight bulge
63. slight suspicion = niewielkie podejrzenie slight suspicion
64. slight move = niewielki ruch slight move
65. slight frame = niewielka rama slight frame
66. slight gain = niewielki przyrost slight gain
67. slight reduction = niewielkie obniżenie slight reduction
68. slight woman = drobna kobieta slight woman
69. slight emphasis = drobny nacisk slight emphasis
70. slight injury = lekki uraz slight injury
71. slight clue = lekki trop slight clue
72. slight turn = niewielka kolej slight turn
73. slight error = niewielki błąd slight error
74. slight thing = niewielka rzecz slight thing
75. slight amount = niewielka ilość slight amount
77. slight depression = niewielka depresja slight depression
78. slight grin = lekki uśmiech slight grin
79. slight intention = niewielki zamiar slight intention
80. slight chill = niewielki chłód slight chill
81. slight shake = niewielki koktajl mleczny slight shake
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 101
przysłówek + slight
Kolokacji: 3
relatively slight • comparatively slight • extremely slight
slight + przyimek
Kolokacji: 4
slight of • slight to • slight in • slight with

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.