"slight accent" — Słownik kolokacji angielskich

slight accent kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lekki akcent
  1. slight przymiotnik + accent rzeczownik
    Silna kolokacja

    There was the slightest accent on the second word he spoke.

    Podobne kolokacje: