"slight woman" — Słownik kolokacji angielskich

slight woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): drobna kobieta
  1. slight przymiotnik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She was a short, slight woman with a squinty look in her eyes.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo