KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"sing" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

sing czasownik

sing + rzeczownik
Kolokacji: 110
sing songs • sing hymns • sing lead • sing ballads • sing music • sing vocals • sing the Blues • sing a duet • sing a tune • ...
czasownik + sing
Kolokacji: 23
begin singing • start singing • begin to sing • start to sing • continue to sing • use to sing • want to sing • invited to sing • ask to sing • ...
sing + przyimek
Kolokacji: 43
sing out • sing about • sing in • sing with • sing at • ...
sing + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 72
sing together • sing well • sing softly • originally sung • sing about • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.