KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"sing" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

sing czasownik

sing + rzeczownik
Kolokacji: 110
sing songs • sing hymns • sing lead • sing ballads • sing music • sing vocals • sing the Blues • sing a duet • sing a tune • ...
czasownik + sing
Kolokacji: 23
begin singing • start singing • begin to sing • start to sing • continue to sing • use to sing • want to sing • invited to sing • ask to sing • ...
sing + przyimek
Kolokacji: 43
sing out • sing about • sing in • sing with • sing at • ...
sing + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 72
sing together • sing well • sing softly • originally sung • sing about • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 18
1. sing together = zaśpiewaj razem sing together
2. sing well = zaśpiewaj dobrze sing well
3. sing softly = zaśpiewaj łagodnie sing softly
4. originally sung = początkowo zaśpiewany originally sung
5. sing about = zaśpiewaj sing about
6. once sing = kiedyś zaśpiewaj once sing
7. later sing = później zaśpiewaj later sing
9. actually sing = faktycznie zaśpiewaj actually sing
10. sing regularly = zaśpiewaj regularnie sing regularly
12. sing live = zaśpiewaj na żywo sing live
14. sung entirely = zaśpiewany całkowicie sung entirely
15. occasionally sing = od czasu do czasu śpiewaj occasionally sing
16. sing loudly = zaśpiewaj głośno sing loudly
18. sing sweetly = zaśpiewaj mile sing sweetly

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.