KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"sing" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

sing czasownik

sing + rzeczownik
Kolokacji: 110
sing songs • sing hymns • sing lead • sing ballads • sing music • sing vocals • sing the Blues • sing a duet • sing a tune • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 28
2. sing hymns = śpiewaj nabożne pieśni sing hymns
3. sing lead = zaśpiewaj prowadzenie sing lead
4. sing ballads = zaśpiewaj ballady sing ballads
5. sing music = zaśpiewaj muzykę sing music
8. sing a duet = występuj w duecie sing a duet
10. sing a tune = zaśpiewaj melodię sing a tune
13. sing the verse = zaśpiewaj poezję sing the verse
14. sing one's way = śpiewać czyjś droga sing one's way
16. sing Birthday = zaśpiewaj Urodziny sing Birthday
18. sing the words = zaśpiewaj słowa piosenki sing the words
20. sing the line = zaśpiewaj linię sing the line
21. sing backup = zaśpiewaj wsparcie sing backup
22. sing opera = zaśpiewaj operę sing opera
24. sing a note = zaśpiewaj notatkę sing a note
25. sing harmony = zaśpiewaj harmonię sing harmony
26. sing one's hit = śpiewać czyjś cios sing one's hit
27. sing guitar = zaśpiewaj gitarę sing guitar
28. sing arias = zaśpiewaj arie sing arias
czasownik + sing
Kolokacji: 23
begin singing • start singing • begin to sing • start to sing • continue to sing • use to sing • want to sing • invited to sing • ask to sing • ...
sing + przyimek
Kolokacji: 43
sing out • sing about • sing in • sing with • sing at • ...
sing + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 72
sing together • sing well • sing softly • originally sung • sing about • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.