Roczny kurs eTutor angielski 40% taniej.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"sing one's way" — Słownik kolokacji angielskich

sing one's way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): śpiewać czyjś droga
  1. sing czasownik + way rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He was written up in the press as a convict who had sung his way out of prison.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo