KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"sing" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

sing czasownik

sing + rzeczownik
Kolokacji: 110
sing songs • sing hymns • sing lead • sing ballads • sing music • sing vocals • sing the Blues • sing a duet • sing a tune • ...
czasownik + sing
Kolokacji: 23
begin singing • start singing • begin to sing • start to sing • continue to sing • use to sing • want to sing • invited to sing • ask to sing • ...
sing + przyimek
Kolokacji: 43
sing out • sing about • sing in • sing with • sing at • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 26
1. sing about = zaśpiewaj sing about
2. sing in = śpiewać w sing in
3. sing out = głośno śpiewać sing out
4. sing with = śpiewać z sing with
5. sing at = śpiewać przy sing at
6. sing to = śpiewać aby sing to
7. sung by = zaśpiewany przez sung by
9. sing during = śpiewać podczas sing during
10. sing before = zaśpiewaj wcześniej sing before
11. sing on = śpiewać na sing on
12. sing for = śpiewać dla sing for
13. sing under = zaśpiewaj poniżej sing under
14. sing from = śpiewać z sing from
15. sing into = śpiewać do sing into
16. sing over = śpiewać ponad sing over
17. sing of = śpiewać z sing of
18. sing after = zaśpiewaj potem sing after
19. sing without = zaśpiewaj na zewnątrz sing without
20. sing around = zaśpiewaj wokół sing around
22. sing along with = śpiewać wraz z sing along with
23. sing throughout = zaśpiewaj przez cały czas sing throughout
24. sing until = śpiewać do czasu gdy sing until
25. sing along = śpiewać razem, dołączyć do śpiewu sing along
26. sing alongside = śpiewać wzdłuż sing alongside
sing + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 72
sing together • sing well • sing softly • originally sung • sing about • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.