KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"shove" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

shove czasownik

shove + rzeczownik
Kolokacji: 17
shove one's hands • shove one's way • shove one's head • shove one's face • shove one's chair • ...
czasownik + shove
Kolokacji: 5
come to shove • try to shove • begin shoving • start shoving • keep shoving
shove + przyimek
Kolokacji: 32
shove into • shove off • shove down • shove up • shove out • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 22
(1) into, off, down, up, out, ...
Kolokacji: 10
2. shove off = spływać, spadać, wynosić się shove off
3. shove through = popchnij całkowicie shove through
4. shove down = popchnij w dół shove down
5. shove against = popychać przeciwko shove against
6. shove under = popchnij poniżej shove under
7. shove up = przesunąć się, posunąć się, zrobić miejsce shove up
8. shove out = popchnij na zewnątrz shove out
9. shove toward = popychać w kierunku shove toward
10. shove at = popychać przy shove at
(2) in, to, with, on, back, ...
Kolokacji: 10
shove + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 22
shove aside • shove forward • shove hard • roughly shove • shove away • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.