KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"shove" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

shove czasownik

shove + rzeczownik
Kolokacji: 17
shove one's hands • shove one's way • shove one's head • shove one's face • shove one's chair • ...
czasownik + shove
Kolokacji: 5
come to shove • try to shove • begin shoving • start shoving • keep shoving
shove + przyimek
Kolokacji: 32
shove into • shove off • shove down • shove up • shove out • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 22
(1) into, off, down, up, out, ...
Kolokacji: 10
(2) in, to, with, on, back, ...
Kolokacji: 10
1. shove away from = odgarniać z shove away from
2. shove past = popchnij przeszłość shove past
3. shove by = popychać przez shove by
4. shove between = popchnij pośrodku shove between
5. shove behind = popchnij z tyłu shove behind
6. shove inside = popchnij do środka shove inside
7. shove for = popychać dla shove for
8. shove beneath = popchnij poniżej shove beneath
9. shove around = popchnij wokół shove around
10. shove before = popchnij wcześniej shove before
11. shove towards = popchnij shove towards
12. shove during = popychać podczas shove during
shove + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 22
shove aside • shove forward • shove hard • roughly shove • shove away • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.