PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"shove" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

shove czasownik

shove + rzeczownik
Kolokacji: 17
shove one's hands • shove one's way • shove one's head • shove one's face • shove one's chair • ...
czasownik + shove
Kolokacji: 5
come to shove • try to shove • begin shoving • start shoving • keep shoving
shove + przyimek
Kolokacji: 32
shove into • shove off • shove down • shove up • shove out • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 22
(1) into, off, down, up, out, ...
Kolokacji: 10
(2) in, to, with, on, back, ...
Kolokacji: 10
1. shove in = popychać w shove in
2. shove to = popychać aby shove to
3. shove with = popychać z shove with
4. shove on = popychać na shove on
5. shove from = popychać z shove from
6. shove onto = popychać na shove onto
7. shove out of = popychać na zewnątrz z shove out of
8. shove across = popchnij wszerz shove across
9. shove over = przepchnij się shove over
10. shove back = popchnij z powrotem shove back
shove + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 22
shove aside • shove forward • shove hard • roughly shove • shove away • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.